Ιδρυτής

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Σιδέρης Γιώργος

Ιδρυτής Οδοντιατρείου
Χειρουργός Οδοντίατρος
Ειδικός Ορθοδοντικός
Μετεκπαιδευθείς στην
Εμφυτευματολογία

Σιδέρη Λιάνα

Χειρουργός Οδοντίατρος
Μετεκπαιδευθείσα στην
Εμφυτευματολογία και
την Οδοντιατρική με Laser
Βιογραφικό σημείωμα

Προσωπικό

Κάπη Ευαγγελία

Βοηθός Οδοντιάτρου

Μαρία Παπαχρόνη

Βοηθός Οδοντιάτρου

Λιόντα Σούλα

Βοηθός Οδοντιάτρου
Βοηθός Ιατρικού,
Βιοχημικού και
Αιματολογικού Εργαστηρίου