Περιστατικά 2

87652

     ΠΡΙΝ: ΔΟΝΤΙ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ          ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ

                                                       ΚΑΙ ΟΨΕΙΣ